Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Anunci Data publicació oficial
Convocatòria mitjançant concurs-oposició lliure d’una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrita al lloc de treball de de Professor-a de Música, especialitat Piano, en règim de personal laboral fixe
31/5/2021
Puntuació de les proves de coneixements temari general i específic i coneixements professionals del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d’una plaça de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics
27/5/2021
Ordre del Dia Ple Ordinari 26 Maig 2021
26/5/2021
Acords de Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2021
26/5/2021
Puntuació de les proves de coneixements temari general i específic i coneixements professionals del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de de Treballador/a Social
25/5/2021
Anunci al BOE notificació resolució inocació expedient sancionador que prohibeix el consum de begudes alcohòliques a l'espai públic
25/5/2021
Anunci BOE incoació expedients de baixa per inscripció indeguda al Padró mpal. d'Habitants
25/5/2021
Anunci BOE notificació resolució imposició sanció de civisme municipal, per soroll alt de música mecànica
21/5/2021
Puntuació final i contractació de la convocatòria dels Plans d’Ocupació 2021
21/5/2021
Puntuació de les proves de coneixements temari general i específic i coneixements professionals del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Mig de Medi Ambient
20/5/2021
Anunci BOE incoació expedient per restablir condicions de seguretat i salubritat a finca
20/5/2021
Convocatòria mitjançant concurs-oposició lliure de 3 places, grup de classificació C, subgrup C1 adscrites al lloc de treball d’Educador/a Auxiliar Escola Bressol, en règim de personal laboral fixe.
17/5/2021
Convocatòria mitjançant concurs-oposició lliure de 5 places, grup de classificació C, subgrup C1 adscrites al lloc de treball d’Educador/a Escola Bressol, en règim de personal laboral fixe.
17/5/2021
Convocatòria mitjançant concurs-oposició lliure de 2 places de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrites al lloc de treball d’Educador/a Escola Bressol, en règim de personal laboral fixe.
17/5/2021
Acords de Junta de Govern Local de data 6 de maig de 2021
14/5/2021
Aprovació inicial del Projecte executiu per a la renovació de la xarxa d’aigua potable de baixada del dipòsit de Can Falguera a Avinguda Catalunya.
10/5/2021
Convocatòria mitjançant concurs amb proves de mobilitat horitzontal d’una plaça d’agent de la policia local.
10/5/2021
Convocatòria mitjançant oposició lliure de dues places d’agent de la policia local (una plaça reservada per a dones) i la creació d’una borsa de reposició.
10/5/2021
Creació d’una borsa de treball mitjançant oposició lliure per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaries i funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Peons de paleta, grup C2.
8/5/2021
Acords de Ple de data 29 d'abril de 2021
6/5/2021
Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Teletreball de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
6/5/2021
Acords de Ple de data 13 de novembre de 2020
5/5/2021
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Mig de Medi Ambient
5/5/2021
Llista definitiva admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de de Treballador/a Social
5/5/2021
Acords de Junta de Govern Local de data 27 d'abril de 2021
3/5/2021