Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Anunci Data publicació oficial
Creació d’una borsa de treball mitjançant oposició lliure per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaries i funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnics/ques Auxiliars d’Informàtica, grup C1.
3/5/2021
Creació d’una borsa de treball mitjançant oposició lliure per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaries i funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Peons de jardineria, grup C2.
3/5/2021
Convocatòria mitjançant concurs oposició d’una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut.
3/5/2021
Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es i determinació de la data i hora, de la convocatòria dels Plans d’Ocupació 2021 de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
30/4/2021
Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal del procés selectiu de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics
29/4/2021
Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de Tècnic/a Mig de Medi Ambient
29/4/2021
Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de Treballador/a Social
29/4/2021
Puntuació de la fase de concurs i valoració de mèrits del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics
28/4/2021
Puntuació de la fase de concurs i valoració de mèrits del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Joventut
27/4/2021
Puntuació de la fase de concurs i valoració de mèrits del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició de dues places de Tècnic/a Mig de Joventut
27/4/2021
Ordre del Dia Ple Ordinari 29 Abril 2021
26/4/2021
Llista provisional d’admesos/es i exclosos/es a la convocatòria dels Plans d’Ocupació 2021 de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
22/4/2021
Acords de Junta de Govern Local de data 15 d'abril de 2021
22/4/2021
Puntuació de la prova psicotècnica del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d'una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Joventut
19/4/2021
Puntuació de la prova psicotècnica del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició de dues places de Tècnic/a Mig de Joventut
19/4/2021
Puntuació de les proves de coneixements temari general i específic i coneixements professionals del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, d'una plaça de Tècnic/a Superior de Serveis Econòmics.
19/4/2021
Llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Superior de Serveis Jurídics
19/4/2021
Llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Mig de Medi Ambient
19/4/2021
Llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de Treballador/a Social
19/4/2021
Aprovació de la rectificació d’errors detectats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el procediment obert per a la concessió demanial d’un espai de l’equipament municipal “Masia de Can Falguera”
8/4/2021
Acords de Junta de Govern Local de data 30 de març de 2021
6/4/2021
Aprovació inicial del Reglament d’Arxiu Municipal de Palau-solità i Plegamans
1/4/2021
Aprovació inicial del Reglament de les prestacions econòmiques de caràcter social de Palau-solità i Plegamans
1/4/2021
BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES PELS PLANS D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS PER L’ANY 2021
1/4/2021
Acords del Ple municipal de data 25 de març de 2021
29/3/2021