Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Puntuació de la fase de concurs i valoració de mèrits del procés selectiu per cobrir pel torn lliure i mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Auxiliar de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu el resultat de la valoració de mèrits i la puntuació total per ordre de puntuació del procés selectiu de concurs-oposició d’una plaça de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C, subgrup C1 de tècnic/a auxiliar de Joventut, en règim de personal laboral fixe de l’ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

27 d'abril de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut