Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de Tècnic/a Mig de Medi Ambient

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia aprovant data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu del concurs-oposició lliure d’una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Mig de Medi Ambient, en règim de personal laboral fixe de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

29 d'abril de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a Mig de Medi Ambient