Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu de tècnic/a auxiliar de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia aprovant data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador del procés selectiu del concurs-oposició lliure d'una plaça de tècnic/a auxiliar, grup de classificació C, subgrup C1 de tècnic/a auxiliar de Joventut, en règim de personal laboral fixe i dotada amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent i creació d’una borsa de treball per cobrir les necessitats de nomenaments de funcionaris interins o contractacions laborals temporals de Tècnic/a auxiliar de Joventut que es puguin produir en el termini de dos anys de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.

Data pub. oficial

19 de març de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a auxiliar de Joventut