Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Mig de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

S’aprova la llista provisional admesos/es i exclosos/es del procés selectiu d’una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut, en règim de personal laboral fixe i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

 

Els aspirants exclosos, i els omesos per no figurar en la llista provisional d’admesos i exclosos, disposaran d’un termini de 10 dies hàbils per formular les reclamacions que s’escaiguin, a comptar des de la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes electrònic i a la pàgina Web de l’Ajuntament.

Data pub. oficial

31 de maig de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a de Joventut (1)