Escut Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador mitjançant concurs oposició d’una plaça de Tècnic/a Mig de Joventut

#Oferta pública d'ocupació

Descripció

Aquí trobareu la resolució d’alcaldia aprovant data, hora i lloc de la realització de les proves i nomenament dels membres del Tribunal Qualificador procés selectiu de provisió mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic/a mig, grup de classificació A, subgrup A2 adscrita al lloc de treball de Tècnic/a Mig de Joventut, en règim de personal laboral fixe i dotades amb la retribució que correspon en la relació de llocs de treball i la legislació vigent.

Data pub. oficial

7 de juny de 2021Signatari:
S'està verificant la signatura digital. 
Data:
S'està verificant el segell de temps. S'està verificant el segell de temps.

Verifica

Comparteix aquest contingut

  • Tècnic/a de Joventut (1)